Blog Image

Huizenjacht Italië

Nieuwe KLM vluchten naar Turijn

Informatief Posted on 2014-01-31 13:29:20

Vanuit België is er al een tijdje een vrij goede verbinding met Turijn, Ryanair vliegt ernaartoe vanuit Charleroi. Maar de meeste Nederlanders moesten tot voor kort op zoek naar andere luchthavens om Piemonte en Ligurie te bereiken.

Goed nieuws voor hen : KLM heeft een nieuwe lijndienst toegevoegd naar Turijn en er zullen maar liefst 2 vluchten per dag vertrekken.
Je vertrekt in Amsterdam om 9.20 en om 11.05 zet je al voet op Italiaans grondgebied. Ook ‘s avonds is er een vlucht, die vertrekt om 20.30 en landt in Turijn om 22.15.
Terugvluchten vertrekken vanuit Turijn om 6.45 en 11.45.

(bron: http://www.reisgraag.nl/vakantie_italie/nieuws/klm-vliegt-nu-ook-naar-turijn-italie/)Zaken doen in Italië: het topje van de ijsberg

Informatief Posted on 2014-01-21 18:42:24

Op http://www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-italy.html lees je een paar interessante tips over het zakendoen in Italië.

Deze tekst is enkel een klein topje van de ingewikkelde Italiaanse ijsberg, maar wel een interessant begin voor wie in dit mooie land zaken wil doen, door dit te lezen besef je namelijk dat sommige zaken hier toch wel heel anders zijn dan “thuis”.

Veel van wat ze schrijven hebben we al aan den lijve ondervonden, zoals het feit dat Italianen persoonlijk contact erg apprecieren (Zo was de vertegenwoordiger van een zonnepannelen-bedrijf erg beledigd toen ik hem per mail informeerde van onze beslissing om met een andere firma te werken), dat onderhandelingen lang kunnen duren (ik wacht nog steeds op een beslissing van de provincie na een controle reeds uitgevoerd in augustus en ontelbare telefoontjes van zowel mijzelf en mijn geometra), dat tonen dat je haast hebt gezien wordt als een teken van zwakheid en dat alles op het einde plots een heel andere draai kan nemen dan je verwacht had … en dan plots gebeurt er iets die dit alles tegenspreekt.

Zoals die vriendelijke dame van een klein bankfiliaal in een nog kleiner dorpje die op 2 dagen tijd een rekening voor onze clienten heeft geopend na enkel telefonisch en mailcontact.
Dat bewijst dat je ook hier niet niet iedereen over één kam kunt scheren.De geometra

Informatief Posted on 2014-01-13 09:31:51

Wie een huis koopt in Italië krijgt al snel te maken met de figuur van geometra, zeker indien je van plan bent om renovaties uit te voeren.
Een letterlijke vertaling van “geometra” is landmeter. Maar ook al heeft de Italiaanse geometra een lagere opleiding genoten dan wat wij kennen als landmeter, toch is zijn verantwoordelijkheid en takenpakket veel ruimer.
Op www.justlanded.com schrijven ze: “Dit is iemand die gedeeltelijk het werk van een architect, een ingenieur en opzichter doet.”

En op de website www.mondi.nl krijg je een lijstje met een overzicht van zijn/haar bevoegdheden:

• Het uitmeten van terreinen;
• Bepalen van perceelsgrenzen;
• Het maken van kadastrale oppervlakte tekeningen
• Het taxeren van onroerend goed;
• Het ontwerpen van bouwtekeningen;
• Het berekenen van bouwkosten;
• Het aanvragen van bouwvergunningen;
• Het voeren van de directie/toezicht houden bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden;
• Het verrichten van bouwtechnisch onderzoek naar uw (toekomstige) woning.
(lees verder op http://www.mondi.nl/italie/geometra/page129.php)

De Italiaanse website wwwa.arealavoro.org omschrijft de geometra als een professioneel, technisch specialist die werkt in de bouwsector, schattingen en topografische werkzaamheden uitvoert.
Hij is iemand met een technische opleiding en zijn werkzaamheden worden omschreven in de wettekst R.D. 274/1929.
In hoofdzaak bestaan deze uit:

• Topografisch onderzoek en het meten van roerend en onroerend goed.
• Het uittekenen van wegen.
• Het opmeten en verdelen van eigendommen (terreinen, gebouwen, constructies)
• Het uitvoeren van schattingen van eigendommen
• Het opvolgen van bouwprojecten
• Technisch taxateur voor de gemeentes
• …

Uit ervaring kan ik iedereen met verbouwingsplannen in Italië aanraden om je bij de keuze van geometra te laten leiden door wat jouw gemeente je aanraadt.
Als geometra moet hij namelijk niet enkel op de hoogte zijn van de objectieve aspecten van zijn werk (wetgeving, bouwkundige kennis…) maar is het vooral belangrijk dat hij goede contacten heeft met iedereen die een beslissing moet nemen betreffende jouw verbouwingsdossier en dit niet omwille van allerlei “louche redenen” zoals vriendjespolitiek en dergelijke, maar simpelweg omdat hij precies weet waar in jouw gemeente belang aan gehecht wordt en dat de personen die jouw dossier behandelen weten dat deze is opgesteld door iemand waarin zij professioneel in vertrouwen.De aankoop van je Italiaanse huis : de betaling

Informatief Posted on 2013-12-28 12:14:21

Een goed artikel over het betalen van je Italiaanse woning, geschreven door Mr. Joost van der Heijden : http://www.italiemagazine.nl/index.php?aid=443.

Ook wij raden aan om op voorhand een Italiaanse bankrekening te openen, zodat met een Italiaanse bankcheque betaald kan worden.Voorkooprecht landbouwers

Informatief Posted on 2013-10-23 13:02:06

Het is steeds opletten wanneer je in Italië op het platteland een huis koopt omdat de omliggende boeren over een voorkooprecht op de grond beschikken. Italiaanse boeren genieten immers altijd de voorkeur hun land te mogen uitbreiden wanneer aangrenzende percelen grond verkocht worden. Binnen een periode van 12 maanden hebben zij de mogelijkheid hun agrarisch voorkooprecht uit te oefenen.

Concreet betekent dit dat zij de kans krijgen de door jou aangekochte grond over te kopen tegen dezelfde prijs als opgenomen in het compromis of de definitieve koopakte.
Het is dan ook gevaarlijk de prijs voor de aangekochte gronden onder de marktwaarde op te nemen in de koopakte – die verleiding bestaat omdat de registratierechten op gronden 15% bedraagt – omdat uiteraard dan de kans groter wordt dat de aangrenzende boer effectief jouw grond zal willen kopen én dan nog bovendien tegen een lagere prijs dan hetgeen jij in werkelijkheid aan de koper hebt betaald.

Om dit ‘probleem’ uit de weg te gaan zal elke bekwame makelaar vooraf zorgen dat elke omliggende landbouwer de voorlopige koopovereenkomst betekend krijgt met het verzoek binnen de 30 dagen te reageren of deze zijn voorkeurrechten wil uitoefenen.

Bij gebrek aan reactie binnen deze periode vervalt zijn toekomstig voorkeurrecht en kan je met een gerust gemoed overgaan tot de definitieve aankoop.

Let op, een papiertje waarop de buurman boer ooit heeft verklaard geen interesse te hebben in de grond is waardeloos wanneer niet de wettelijke voorschriften zijn gevolgd, zoals bvb. kennisgeving van de compromis met daarin de betaalde prijs voor de betreffende gronden.Regime dei minimi

Informatief Posted on 2013-09-03 19:20:25

Om de hoge werkloosheid te verminderen is er in Italië momenteel een zeer interessant systeem als steun aan opstartende zelfstandigen: het ‘regime dei minimi’ waarbij je enkel belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betaalt in functie van hetgeen je verdient, dus zonder forfaitaire aanslagen en bijdragen.
Op elke uitgaande factuur betaal je op jaarbasis ongeveer 33% aan alle kosten, je mag wel op jaarbasis niet meer factureren dan 30.000 euro en geen grotere investeringen doen dan 15.000 euro maar als beginnend kleine zelfstandige zou dan moeten kunnen volstaan.Ferragosto

Informatief Posted on 2013-08-25 08:27:53

Waarom augustus niet de ideale maand is om op huizenjacht te trekken …

Eén maand per jaar is het onmogelijk om een stap vooruit te komen, zonder dat je tegen het fenomeen “ferragosto” aanloopt. Kantoren sluiten massaal de deuren, stadsdiensten zijn nog minder bemand dan gewoonlijk, de post onbetrouwbaar en op vele winkels hangt een handgeschreven briefje met 2 data : het begin en einde van de vakantie (die soms een hele maand kan duren). Zelfs in een dorp als Barbaresco dat wereldwijd gekend is om zijn wijn is ferragosto belangrijker dan toerisme want daar sluit de regionale Enoteca (zowat het enige wat de dorpskern te bieden heeft) de hele maand augustus zijn deuren. En in Milaan komt er zowaar een stadsgids uit dat vertelt wat er wel open is in augustus.

Dat we niet de enigen zijn die versteld staan van dit fenomeen lees je op de website van de Belgische krant De Standaard :
http://www.standaard.be/cnt/blsde_20130820_001Een huis kopen in Italië, welke belastingen en notariskosten komen daar bij kijken?

Informatief Posted on 2013-03-11 09:03:55

In principe moet er voor de aankoop van een woonhuis 7% registratierechten betaald worden, plus 2% hypotheekrechten en 1% kadasterrechten, in totaal 10% bovenop de aankoopprijs dus.

Wel kan gevraagd worden deze 10% te berekenen op de kadastrale waarde van de woning en niet op de effectieve verkoopprijs hetgeen gelet op de verouderde toestand van de waardebepalingen bij het kadaster voordelig zal uitkomen. Er kan nooit berekend worden op een bedrag lager dan de eventueel bijhorende hypothecaire lening.

Let wel, men heeft in Italië de bedoeling zo spoedig als mogelijk de kadastergegevens aan te passen aan de realiteit.

Als je in een nieuwbouwproject koopt betaal je BTW aan 10% plus 3 x een vast bedrag van 168 euro aan rechten, uiteraard is in dit geval een berekening op de kadastrale gegevens niet mogelijk.

Een zeer belangrijke besparing kan gedaan worden als de aankoop kan beschouwd worden als de koop van een ‘eerste woning’ in Italië, je mag dan uiteraard nog geen eigenaar of mede-eigenaar zijn van onroerend goed in Italië maar vooral ben je dan verplicht binnen een termijn van 18 maanden je hoofdverblijfplaats in te schrijven in een Italiaanse gemeente hetgeen normaal gesproken betekent dat je je zal moeten laten uitschrijven in België of Nederland.

Het gevolg is wel dat de 10% registratierechten verminderd wordt tot 3%, vermeerderd met 2 x 168 euro of bij nieuwbouw de BTW verlaagd wordt tot 4%.

Opgelet, als je niet zou voldoen aan de inschrijvingsplicht als bewoner binnen de gestelde termijn OF wanneer je de woning binnen de 5 jaar opnieuw verkoopt moet je het verschil alsnog bijbetalen plus een toeslag van 30%.

Het ereloon van de notaris is moeilijker vast te bepalen, maar als richtprijs is het gemiddelde (afhankelijk van de moeilijkheid van het dossier) ergens tussen de 1 en maximum 3 % van de aankoopsom, plus 21% BTW.

Bovenop dit honorarium wil vadertje staat natuurlijk ook nog eens zijn deel door middel van zegels, een extra belasting, een uittreksel uit het kadaster, …. waarvoor toch opnieuw een bedrag van gemiddeld 500 euro moet voorzien worden.

Als je hebt gekozen de registratierechten te laten berekenen op de kadastrale waarde en niet op de effectieve aankoopsom of leningssom dan heb je recht op een vermindering van 30% van het honorarium van de notaris.Next »