Blog Image

Huizenjacht Italië

Voorkooprecht landbouwers

Informatief Posted on 2013-10-23 13:02:06

Het is steeds opletten wanneer je in Italië op het platteland een huis koopt omdat de omliggende boeren over een voorkooprecht op de grond beschikken. Italiaanse boeren genieten immers altijd de voorkeur hun land te mogen uitbreiden wanneer aangrenzende percelen grond verkocht worden. Binnen een periode van 12 maanden hebben zij de mogelijkheid hun agrarisch voorkooprecht uit te oefenen.

Concreet betekent dit dat zij de kans krijgen de door jou aangekochte grond over te kopen tegen dezelfde prijs als opgenomen in het compromis of de definitieve koopakte.
Het is dan ook gevaarlijk de prijs voor de aangekochte gronden onder de marktwaarde op te nemen in de koopakte – die verleiding bestaat omdat de registratierechten op gronden 15% bedraagt – omdat uiteraard dan de kans groter wordt dat de aangrenzende boer effectief jouw grond zal willen kopen én dan nog bovendien tegen een lagere prijs dan hetgeen jij in werkelijkheid aan de koper hebt betaald.

Om dit ‘probleem’ uit de weg te gaan zal elke bekwame makelaar vooraf zorgen dat elke omliggende landbouwer de voorlopige koopovereenkomst betekend krijgt met het verzoek binnen de 30 dagen te reageren of deze zijn voorkeurrechten wil uitoefenen.

Bij gebrek aan reactie binnen deze periode vervalt zijn toekomstig voorkeurrecht en kan je met een gerust gemoed overgaan tot de definitieve aankoop.

Let op, een papiertje waarop de buurman boer ooit heeft verklaard geen interesse te hebben in de grond is waardeloos wanneer niet de wettelijke voorschriften zijn gevolgd, zoals bvb. kennisgeving van de compromis met daarin de betaalde prijs voor de betreffende gronden.Regime dei minimi

Informatief Posted on 2013-09-03 19:20:25

Om de hoge werkloosheid te verminderen is er in Italië momenteel een zeer interessant systeem als steun aan opstartende zelfstandigen: het ‘regime dei minimi’ waarbij je enkel belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betaalt in functie van hetgeen je verdient, dus zonder forfaitaire aanslagen en bijdragen.
Op elke uitgaande factuur betaal je op jaarbasis ongeveer 33% aan alle kosten, je mag wel op jaarbasis niet meer factureren dan 30.000 euro en geen grotere investeringen doen dan 15.000 euro maar als beginnend kleine zelfstandige zou dan moeten kunnen volstaan.Huizenprijzen

Allerlei Posted on 2013-05-30 17:06:11

Vandaag berichtten de Belgische kranten dat de woningen in België in verhouding tot de lonen het duurste zijn van de hele wereld en de prijzen nog steeds in stijgende lijn zijn.
In Italië blijkt het zo te zijn dat gedurende de laatste tien jaar de prijzen met ups en downs zijn geëvolueerd doch uiteindelijk niet gestegen zijn.

Volgens mij zal deze stabiliteit eerder behouden blijven, weinig Italianen ‘moeten’ verkopen omdat de meeste huiseigenaars niet overmatig in de schulden zitten zoals in sommige andere landen. Italianen hebben doorgaans geen hypothecaire lening omdat het merendeel familie eigendommen zijn of eerder ouders en grootouders bijleggen bij de aankoop dan de banken.

Ook de dreiging van de stijgende onroerende voorheffing (IMU) op tweede woningen waardoor er een overaanbod op de huizenmarkt in de maak leek is door de regeringswissel wat geweken zodat de hoop op buitenkansjes tegen zware dumpingsprijzen niet echt realistisch is.

Wel blijkt uit een studie dat gemiddeld in 2012 er een prijsverschil was tussen vraagprijs en effectieve verkoopprijs van 10 à 20%, dus daar zit dan weer wel wat speelruimte.

Bron: www.advitalia.beEen huis kopen in Italië, welke belastingen en notariskosten komen daar bij kijken?

Informatief Posted on 2013-03-11 09:03:55

In principe moet er voor de aankoop van een woonhuis 7% registratierechten betaald worden, plus 2% hypotheekrechten en 1% kadasterrechten, in totaal 10% bovenop de aankoopprijs dus.

Wel kan gevraagd worden deze 10% te berekenen op de kadastrale waarde van de woning en niet op de effectieve verkoopprijs hetgeen gelet op de verouderde toestand van de waardebepalingen bij het kadaster voordelig zal uitkomen. Er kan nooit berekend worden op een bedrag lager dan de eventueel bijhorende hypothecaire lening.

Let wel, men heeft in Italië de bedoeling zo spoedig als mogelijk de kadastergegevens aan te passen aan de realiteit.

Als je in een nieuwbouwproject koopt betaal je BTW aan 10% plus 3 x een vast bedrag van 168 euro aan rechten, uiteraard is in dit geval een berekening op de kadastrale gegevens niet mogelijk.

Een zeer belangrijke besparing kan gedaan worden als de aankoop kan beschouwd worden als de koop van een ‘eerste woning’ in Italië, je mag dan uiteraard nog geen eigenaar of mede-eigenaar zijn van onroerend goed in Italië maar vooral ben je dan verplicht binnen een termijn van 18 maanden je hoofdverblijfplaats in te schrijven in een Italiaanse gemeente hetgeen normaal gesproken betekent dat je je zal moeten laten uitschrijven in België of Nederland.

Het gevolg is wel dat de 10% registratierechten verminderd wordt tot 3%, vermeerderd met 2 x 168 euro of bij nieuwbouw de BTW verlaagd wordt tot 4%.

Opgelet, als je niet zou voldoen aan de inschrijvingsplicht als bewoner binnen de gestelde termijn OF wanneer je de woning binnen de 5 jaar opnieuw verkoopt moet je het verschil alsnog bijbetalen plus een toeslag van 30%.

Het ereloon van de notaris is moeilijker vast te bepalen, maar als richtprijs is het gemiddelde (afhankelijk van de moeilijkheid van het dossier) ergens tussen de 1 en maximum 3 % van de aankoopsom, plus 21% BTW.

Bovenop dit honorarium wil vadertje staat natuurlijk ook nog eens zijn deel door middel van zegels, een extra belasting, een uittreksel uit het kadaster, …. waarvoor toch opnieuw een bedrag van gemiddeld 500 euro moet voorzien worden.

Als je hebt gekozen de registratierechten te laten berekenen op de kadastrale waarde en niet op de effectieve aankoopsom of leningssom dan heb je recht op een vermindering van 30% van het honorarium van de notaris.