Wie een huis koopt in Italië krijgt al snel te maken met de figuur van geometra, zeker indien je van plan bent om renovaties uit te voeren.
Een letterlijke vertaling van “geometra” is landmeter. Maar ook al heeft de Italiaanse geometra een lagere opleiding genoten dan wat wij kennen als landmeter, toch is zijn verantwoordelijkheid en takenpakket veel ruimer.
Op www.justlanded.com schrijven ze: “Dit is iemand die gedeeltelijk het werk van een architect, een ingenieur en opzichter doet.”

En op de website www.mondi.nl krijg je een lijstje met een overzicht van zijn/haar bevoegdheden:

• Het uitmeten van terreinen;
• Bepalen van perceelsgrenzen;
• Het maken van kadastrale oppervlakte tekeningen
• Het taxeren van onroerend goed;
• Het ontwerpen van bouwtekeningen;
• Het berekenen van bouwkosten;
• Het aanvragen van bouwvergunningen;
• Het voeren van de directie/toezicht houden bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden;
• Het verrichten van bouwtechnisch onderzoek naar uw (toekomstige) woning.
(lees verder op http://www.mondi.nl/italie/geometra/page129.php)

De Italiaanse website wwwa.arealavoro.org omschrijft de geometra als een professioneel, technisch specialist die werkt in de bouwsector, schattingen en topografische werkzaamheden uitvoert.
Hij is iemand met een technische opleiding en zijn werkzaamheden worden omschreven in de wettekst R.D. 274/1929.
In hoofdzaak bestaan deze uit:

• Topografisch onderzoek en het meten van roerend en onroerend goed.
• Het uittekenen van wegen.
• Het opmeten en verdelen van eigendommen (terreinen, gebouwen, constructies)
• Het uitvoeren van schattingen van eigendommen
• Het opvolgen van bouwprojecten
• Technisch taxateur voor de gemeentes
• …

Uit ervaring kan ik iedereen met verbouwingsplannen in Italië aanraden om je bij de keuze van geometra te laten leiden door wat jouw gemeente je aanraadt.
Als geometra moet hij namelijk niet enkel op de hoogte zijn van de objectieve aspecten van zijn werk (wetgeving, bouwkundige kennis…) maar is het vooral belangrijk dat hij goede contacten heeft met iedereen die een beslissing moet nemen betreffende jouw verbouwingsdossier en dit niet omwille van allerlei “louche redenen” zoals vriendjespolitiek en dergelijke, maar simpelweg omdat hij precies weet waar in jouw gemeente belang aan gehecht wordt en dat de personen die jouw dossier behandelen weten dat deze is opgesteld door iemand waarin zij professioneel in vertrouwen.