Om de hoge werkloosheid te verminderen is er in Italië momenteel een zeer interessant systeem als steun aan opstartende zelfstandigen: het ‘regime dei minimi’ waarbij je enkel belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betaalt in functie van hetgeen je verdient, dus zonder forfaitaire aanslagen en bijdragen.
Op elke uitgaande factuur betaal je op jaarbasis ongeveer 33% aan alle kosten, je mag wel op jaarbasis niet meer factureren dan 30.000 euro en geen grotere investeringen doen dan 15.000 euro maar als beginnend kleine zelfstandige zou dan moeten kunnen volstaan.